Nasi specjaliści

psycholog szkolny

Paulina Kopeć-Turecka  

Jest psychologiem, seksuologiem i terapeutą rodzinnym (w trakcie całościowego kursu). Jej zainteresowania zawodowe skupiają się na psychologii rodziny. Wierzy, że silna, głęboka więź pomiędzy najbliższymi jest największą siłą, najskuteczniejszą ochroną i bezpieczną bazą dla człowieka. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Wspiera merytorycznie żłobki, przedszkola i szkoły prowadzone w nurtach bliskościowych, demokratycznych i podobnych opartych na zauważaniu potrzeb i emocji Dzieci oraz pracy z nimi. Udziela konsultacji indywidualnych, prowadzi szkolenia i warsztaty umiejętności rodzicielskich.

neurologopeda dziecięcy

Aleksandra Majka

Jest neurologopedką, od 2014 roku współtworzy prywatny gabinet logopedyczny ŁamiSłówka w Krakowie. Ma doświadczenie w pracy z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami artykulacji, dysleksją, afazją, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zespołem Downa. Z zainteresowania rozwojem niemowląt oraz wczesną stymulacją zrodził się projekt Mama i Bobas, który prowadzi wraz ze swoim synkiem, Maciusiem.

neurologopeda dziecięcy

Edyta Szczurek 

Jest neurologopedką i terapeutką integracji sensorycznej. Od 2016 roku pracuje jako neurologopeda w Maltańskim Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i ich Rodzinom. Ponadto prowadzi konsultacje w zakresie karmienia, oceny rozwoju mowy i komunikacji w krakowskich żłobkach. Zajmuje się terapią niemowląt i małych dzieci z trudnościami w realizowaniu funkcji pokarmowych. Dba o atmosferę bliskości, responsywności i wspierania Dziecka i Rodziców. Tutaj więcej o niej oraz o terapii karmienia.